Tag Archives: dimissió

Dimissió

16 Abr
Yo, Jesús Vicent Ferrer Ros, ciutadà de l’antic Regne de Valéncia, constituït en Comunitat Autònoma en virtut de l’Estatut d’Autonomia rubricat per Llei Orgánica 5/1982, de 1er de juliol, modificada por les Lleis orgániques 4/1991 i 5/1994 i per Llei 36/1997, davant la greu ofensa per al poble valencià i la resta de Comunitats afectades a l’Estat Espanyol pel problema de la sequera que patix nostra societat, que suposa l’aprovació d’un trasvase del riu Ebre a un atra Comunitat -de la qual noticia m’alegre pel seu be-, negant-nos els drets d’igualtat als qui hem i han estat fent l’esforç quotidià per a desenvolupar mesures de millora en la modernisació d’infraestrctures i respecte al mig ambient, entre atres proyectes duts en davant.
 
Considerant esta mida com una discriminació injustificada que atenta contra els propis principis basics fonamentals que ampara la nostra Constitucio i Estatut d’Autonomia.
 
Considerant que durant quatre anys al llarc de la passada llegislatura s’ha defes una tesi radicalment distinta, mitançant la qual s’han deixat d’escoltar les raons de qualsevol argument constructiu que a tal efecte es presentava per les distintes administracions públiques i entitats.
 
Vist que las mesures adoptades sols poden explicar-se per la claudicacio davant l’egoisme insolidari nacionaliste d’atres comunitats de l’Estat.
 
I destjant que es prenguen des d’ara els acorts necesaris per a aplegar a un consens real i de concordia en este i atres temes de vital importancia, que deurien prendre’s des d’un punt de vista integrador e interterritorial.
 
Demane, én tristea i decepcio, la dimissió de José Luis Rodríguez Zapatero com a President del Govern d’Espanya, per incumpliment de paraula i discriminació territorial.
 
Anuncios